ઓળવું

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

(કેશને) કાંસકીથી સાફ અને વ્યવસ્થિત કરવા; હોળવું.