કદર

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. कद्र] ઘટતી કિંમત જાણવી તે; બૂજ