કરવત

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo; નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. करपत्र, प्रा. करपत्त] લાકડાં વહેરવાનું એક ઓજાર