કર્કશ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આકરું, કઠોર. ખરબચડું. તીખા આકરા અવાજવાળું, 'કૉકૉફૉનસ.'(લા.) નિર્દય, ક્રૂર, ઘાતકી. કડવાબોલું