કલપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. कल्फ=મોં પર પડતા ડાઘ ] વાળ રંગવાની એક બનાવટ