કસરત

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. कस्रत=બહુલતા; हिं.] વ્યાયામ (૨) અભ્યાસ; મહાવરો; તાલીમ