કુશાગ્રબુદ્ધિ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo; વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

કુશાગ્ર બુદ્ધિ કે તીવ્ર બુદ્ધિવાળું (માણસ)