કુશાગ્રબુદ્ધિ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo; વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

કુશાગ્ર બુદ્ધિ કે તીવ્ર બુદ્ધિવાળું (માણસ)