ક્ષણ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] વખતનું એક માપ; સેકન્ડનો ૪/૫ ભાગ (ર) છેક જ જૂજ સમય (લા.)