ક્ષય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ક્ષીણ થવું-ઘસાઈ જવું તે; ઘટાડો (ર) નાશ (૩) ક્ષય રોગ