ક્ષિતિજ

વિકિકોશમાંથી
 • ૧. પું.
  • નરકાસુર નામનો અસુર.
  • (જ્યોતિષ) મંગળ ગ્રહ.
 • ૨. સ્ત્રી.
  • આંખને પૃથ્વી આકાશ સાથે મળતી દેખાય છે એ કલ્પિત રેખા; દૃષ્ટિમર્યાદા.
  • પૃથ્વી.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત
 • ૩. ન.
  • ઝાડ; વૃક્ષ.
  • ભૂનાગ નામે એક ઉપરસ.
 • ૪. (વિ.)
  • પૃથ્વીથી પેદા થયેલ.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]