ક્ષેમકુશળ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સુખશાંતિ અને આરોગ્યવાળું (૨) નo તેવી સ્થિતિ કે તેના સમાચાર