ખચીત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • ૧. [अ.] અવશ્ય; જરૂર; અચૂક; ખરેખર.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૧], page 2540