ખડક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

એક પ્રકારની ચૂડી (ચ.)

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] પાણીમાંનો કે જમીન ઉપરનો પથ્થરનો ટેકરો; પહાડ (૨) ખરાબો; ધારદાર ભેખડ