ખણખોદ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • સ્ત્રી.
  • બારીક તપાસ – શોધ
   • ઉદાહરણ
    1929, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, page ૧૭૩:
    “આમ નફાતોટાના અમારા હિસાબને અમલદારો જરાય અડી શક્યા નથી એમ અમારું માનવું છે, અને એ ન અડી શક્યા એટલે જ એની વધારે ખણખોદ ન કરવાનો અને ગણોતની ઉપર જ આધાર રાખવાનો સહેલો માર્ગ એમણે સ્વીકાર્યો..! ”
  • કોઈના દોષ શોધ્યા – કાઢ્યા કરવા તે; નિંદા કર્યા કરવી તે (લા.)
  • ખણખોજ