ખભો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. खवय?] ધડ કે હાથ જ્યાં જોડાય છે તે અવયવ