ખરાબ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] (કોઈ બાબતમાં) સારું નહિ તેવું; નઠારું (૨) અનીતિમાન; ભ્રષ્ટ