ખલ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ઔષધ વગેરે કચરવાનો કે ઘૂંટવાનો ખાડાવાળો ઘડેલો પથરો

Type[ફેરફાર કરો]

વિo; પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

શઠ; ધૂર્ત