ખલાસ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.; સરo दे. खुल्लासथ] ખારવો

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] સમાપ્ત; પૂરું