ખાંડ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. खण्ड, प्रा. खण्डा] એક ગળ્યો પદાર્થ