ખાળ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo; સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे. खाल] મેલા પાણીના નિકાલ માટેનો નળનીક (૨) ખાળવાળી ચોકડી