ખોજ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. खौज, સરo हिं. खोज] તપાસ; શોધ; ખોળ