ગડી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म. घडी; हिं. गड्डी] ગાંઠ; આંટી (૨) ગેડ (જેમ કે, કપડાંની) (૩) ગરેડીનો ખચકો (૪) પુંo [म.] દક્ષણી ચાકર; ઘાટી