ગણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ટોળું; મંડળ (૨) જાત; વર્ગ (૩) શિવનો સેવક-સમુદાય (૪) છંદશાસ્ત્રમાં ત્રણ અક્ષરનો ખંડ (ઉદાo યગણ, મગણ ઇo)

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. गुण] ગુણ; પાડ