ગત

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] ગયેલું (૨) ભૂતકાળનું; વીતી ચૂકેલું (૩) મરી ગયેલું (૪) અo સુધી. દાoતo "પૈસા પેઢીઓ ગત કોઈના પહોંચતા નથી." (૫) [સમાસને અંતે] '-માં આવેલું', '-નું', '-ને અંગેનું કે લગતું' એ અર્થમાં. ઉદાo વ્યક્તિગત, અંતર્ગત

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. गति] ચાલ (૨) ઝડપ (૩) પ્રવેશ; પ્રવેશ કરવાની બુદ્ધિ-શક્તિ (૪) સમજ; મતિ (૫) શક્તિ; બળ (૬) સ્થિતિ; દશા (૭) મૂઆ પછીની હાલત (૮) વાદ્ય પર વગાડવાની (કોઈ રાગના) સ્વરોની રચના