ગપસપ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ગપ' ઉપરથી] ગપ્પાં; આડી અવળી નવરાશની વાત


Gossip (eng)
commère, bavard, qui parle trop (fr)