લખાણ પર જાઓ

ગબન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રી○

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઉચાપત, કોઈ ન જાણે તેમ ખાઇકી કરવી એ


Action of Stealing or Act of Fraud (eng)
Vol, fraude (fr)