લખાણ પર જાઓ

ગરજ

વિકિકોશમાંથી

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ.] ખપ; જરૂર (૨) સ્વાર્થ

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[हिं.] વાદળોનો ગડગડાટ મેઘગર્જન