ગરદન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] ડોકી; ગળચી; બોચી