ગીચ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. खच्?] પાસે પાસે સંકડાઈને આવી રહેલું.