ઘચરકો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ખાટો કે તીખો ઓડકાર; ગચરકું