ઘડતર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ઘડવું' ઉપરથી] ઘડીને-ટીપી ટીપીને કરેલી બનાવટ (૨) ઘડવું-રચવું કે બનાવવું તે કે તેની રીત (૩) ઘડામણ (૪) ઘડાઈને-કેળવાઈને તૈયાર થવું તે; કેળવણી (૫) વિo ઘડીને-ટીપીને થતું (સરo ભરતર) (જેમ કે, લોખંડ)