ઘરેડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઘરડ; ચીલો (૨) ચાલુ પ્રણાલી કે રૂઢિ (લા.) (૩) કૂવા પરના પથ્થર ઉપર દોરડાના ઘસારાથી પડેલો ખાડો