લખાણ પર જાઓ

ઘાસ

વિકિકોશમાંથી
 • ૧. પું.
  • કોળિયો.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: घ्रास
  • ઘટ; ઘટાડો; નુકસાની; ખોટ.
  • ઉદાહરણ
   1938, ઝવેરચંદ મેઘાણી, અપરાધી, page ૭૭-૭૮:
   “માણસનાં કાંઈ નાણાં લેવાય છે ! ખરેખરો ઘાસ તો મને ઢાંઢાનો લાગ્યો, સા’બ. ત્રણસો રોકડા દઈને જોડ લીધેલી.”
 • રૂઢિપ્રયોગ
  • ૧. ઘાસ કાપવી = ઘટના બદલામાં કે ઘસારાના બદલામાં કાપી લેવું; મજરે લેવું.
  • ૨. ઘાસ ખાવી = ઘટ ખમવી; નુકસાન વેઠવું.
  • ૩. ઘાસ લાગવી = ઘસારો પડવો; ઘટ આવવી; નુકસાન થવું.
  • ઘસારો; ધાતુ વગેરેને ઘસવાથી પડેલી ભૂકી.
 • ૨. ન.
  • એક જાતનું રેશમી કાપડ.
  • ખડ; ચારો; પશુઓનો ખોરાક, તૃણ જ્યારે લીલાં અને કુમળાં હોય ત્યારે ચાર અને સૂકાં હોય ત્યારે ઘાસ કહેવાય છે, છતાં બેઉ એકબીજાના અર્થમાં વપરાય છે.
 • રૂઢિપ્રયોગ
  • ૧. ઘાસ કાપવું = નહિ સાંભળવું; ઉપેક્ષા કરવી; નહિ ગણકારવું.
  • ૨. ઘાસ ખાવું = ખડ ખાઈ જવું; પશુની માફક વર્તવું.
  • ૩. ઘાસની ગંજી ઉપરનો કૂતરો = (૧). પોતાને કંઈજ ઉપયોગી ન હોય એવી વસ્તુનું પણ સ્વામિત્વ પોતાના હથમાં આવવાથી મગરૂર થઈ ગયેલો માણસ. (૨). પોતાને નિરુપયોગી વસ્તુ પણ બીજાને ઉપયોગમાં ન લેવા દે એવો માણસ.
  • ૪. મોંમાં ઘાસ લેવું = તાબે થવું; શરણે જવું.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]