ઘાસિયું

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • ન.
  • એક જાતનું પક્ષી.
  • ઘાસ ઉગાડવાને માટે રાખેલું ખેતર; ગોચર; બીડ.
  • ઉદાહરણ
   1929, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, page ૩૨૩:
   “રણછોડ મોરાર એક સારા પ્રામાણિક ખેડૂત છે, એની ૨૮ાા વીધાં જમીનની અને બે ભેંસની આવકનો આ હિસાબ છે. ૨૮ાા વીઘાંમાં ૧૭ વીઘાં કપાસ કર્યો હતો અને ૯ વીઘાં જુવાર અને ૨ાા વીઘાં ક્યારી હતી. કપાસ એનો સારામાં સારો હતો. ઘાસિયું નહોતું”
 • વિશેષણ
  • ઘાસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું; ઘાસનું.
  • જેમાં ઘાસ નીપજતું હોય તેવું.
  • ભેળવાળું; ઘાસ જેવી જ આછી પિળાશ રહી હોય એવું; હલકું. જેમકે, ઘાસિયું સોનું.

રૂઢિપ્રયોગ[ફેરફાર કરો]

 • ઘાસિયું ઘી = જે ઢોર એકલા ઘાસ ઉપર જ રહેતાં હોય અને જેના ખાણ ખવરાવવામાં આવતું ન હોય તેનું ઘી.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]