ઘેટું

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

જેના શરીર ઉપર ઊન થાય છે તે પ્રાણી.