ચકોર

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. चकोर પંખી જેવું?] તરત ચેતી જાય એવું; ચાલાક (૨) પુંo; નo સંસ્કૃત

એક પક્ષી