ચમક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ચમકવું' ઉપરથી] ચમકારો (૨) ધ્રુજારી-તાણ આવવી તે (૩) તાજુબી; આશ્ચર્યની ચોંક (૪) પુંo લોહચુંબક (૫) નo (રેશમ જેવું ચમકતું) એક બનાવટી કાપડ કે સૂતર 'રેયૉન'