ચશ્માં

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

ન○, બ○વ○

અર્થ[ફેરફાર કરો]

જોવાની શક્તિમાં સ્વાભાવિકતા ઓછી થતાં આંખે પહેરવામાં આવતી કાચની જોડી, ચસમું