ચા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo; સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ચીની -चा, त्शा ] એક છોડ (૨) તેનાં પાનનું પીણું