છટકવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं. छटकना; प्रा. छुट्ट, सं. छुट्=છૂટવું ઉપરથી?] એકદમ છૂટવું-ખસવું (૨) નાસી જવું; સટકવું (લા.)