છત

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. सत्] હોવાપણું; હસ્તી (૨) પુષ્કળપણું; ભરતી (૩) સત્ત્વ; હીર (લા.) (૪) [सं. छत्र, प्रा. छत्त] ઓરડો કે મકાનના છાપરાનો અંદરનો ભાગ–'સીલિંગ'; ચંદરવો; વિતાન (૫) ધાબું; અગાશી (૬) પુંo [सरo हि.; सं. क्षत] ક્ષત; ઘા (૫.)