છત્રી

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ છત્ર] તાપ તથા વરસાદથી બચવા માથે ઓઢવાનું એક સાધન (૨) ગાડી; પલંગ વગેરે પર હોતી છત-ઢાંકણ (૩) મોટા પુરુષના અગ્નિદાહ કે દફનની જગા પર કરાતું છત્રી ઘાટનું બાંધકામ (૪) વિમાનમાંથી અધ્ધર ઊતરવા માટેની છત્રી જેવી રચના; 'પૅરૅશૂટ'