છળ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo; નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

છલ; છેતરપિંડી; કપટ (૨) ખોટો વેશ (૩) બહાનું (છળ કરવું; છળ રમવું.)