છાતી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म.; हिं.] શરીરનો પેટથી ઉપરનો પહોળો ભાગ (૨) હૈયું; દિલ (લા.) (૩) હિંમત (૪) સ્તન