છાપું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['છાપવું' ઉપરથી] વર્તમાનપત્ર (૨) બીબું (૩) [?] ચામાચેણ