છાપો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['છાપવું' ઉપરથી] ઓચિંતો હુમલો (૨) છાપ વડે કરેલું ચિહ્ન (૨) લાગો; વેરો (૩)+બધાં છાપાં; 'ધિ પ્રેસ'