છીંક

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे. छिक्का] છીં કરીને જોરથી શ્વાસ બહાર ફેંકાવો તે