છેલ્લું

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. छिल्ली (-हेली)=શિખા કે दे. छेअ+લું ઉપરથી?] છેવટનું; આખરી; અંતિમ