જગા

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा. जायगाह] સ્થળ; ઠેકાણું (૨) ખાલી જગા (૩) નોકરી (૪) સાધુ બાવાનો મઠ