જપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત નામ, મંત્ર ઇત્યાદિનું રટણ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જંપવું પરથી] શાંતિ; નિરાંત (જંપ વળવો)